Duyurular RSS

 • Duyuru Yok

ELEKTRİK PROGRAMI

 

Elektrik: elektriğin üretilmesi, denetim altına alınması, nakledilmesi, dağıtımı ile; ısıtmada, aydınlatmada ve güç temininde kullanılması ile ilgili bir bilimdir. Yine aynı derecede önemli olarak elektrik donanımının üretilmesi, denenmesi ve ölçülmesi ile bunlara ek olarak, yapılarda elektriğin emniyetle tesis edilmesi ve bakımının yapılması konuları da vardır.

Elektrik Teknikeri; Elektrik konularının tamamında geniş bir bilgiye sahip bulunan, ancak bu konulardan birinde uzmanlaşmak üzere eğitilmiş kimsedir. Yönetime karşı alanı ile ilgili çalışmaların verimli olmasından sorumludur. Belirli görevlere verilmiş usta ve teknisyenlerin çalışmalarına nezaret eder. Mesleğin gerektirdiği bir kısım rutin olmayan ve kompleks nitelikli görev ve işlemleri yapar. Bu görev ve işlemleri yerine getirirken bireysel sorumluluklar alır yada başkaları ile işbirliği içinde çalışır.
Bir tekniker; İş için hazırlık yapar ve fabrikadaki imalat kontrol bakım ve işletmeye alma işlemlerinde kullanılan makine ve teçhizatı tanır ve kullanır. Cihazları devreye alma ve kontrol işlemlerini yapar. Fabrikadaki elektrikle ilgili fiziksel talepleri bilir. Elektrikli makine ve teçhizatın arızalarını giderir bakımını yapar. Dahili ve harici tesisatın bakım ve onarımını yapar. Makine, ekipman ve tesisatı kurar. Üstlerine bilgi verir. Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütür. Mühendislik çizimlerini ve şemaları okur, yorumlar.
Elektrik programını bitiren bir öğrenci genel olarak aşağıdaki bilgi, beceri ve alışkanlıkları kazanarak mezun olur

 • Elektrik ve elektronik devre bileşenlerinin temel ilke ve prensiplerini bilir.
 • Yarı iletken elektronik devre elemanlarını tanır, bu elemanlarla elektrik makinalarının ve güç sistemlerinin kumanda edilme tekniklerini bilir.
 • Elektrik ve elektronik sistemlerinin bakım ve arıza bulma tekniklerinde bilgi ve uygulama yeteneği kazanır.
 • Elektrik makinaları sarım tekniğini ve projelendirilmesini öğrenir, bireysel çalışmalarla uygulamasını gerçekleştirir.
 • Bilgisayar destekli tasarım programlarını kullanarak baskı devre ve tesisat projelerini çizmeyi öğrenir.
 • Modern kumanda devrelerini tanır, programlanabilir lojik kontrol cihazlarını(PLC) programlama ve kullanma yeteneği kazanır.
 • Elektrik kumanda devre elemanları ile kumanda problemleri çözme becerisi kazanır.
 • Elektrikte ve elektronik devrelerde ölçme yapma, bilgi ve becerisini uygulama yeteneği kazanır.
 • Elektrik makinalarını tanır, kullanılması ve davranışları hakkında bilgi ve uygulama becerisi kazanır.
 • Elektrik devrelerinde kullanılan elektrik kontrol üniteleri ve güç sistemleri hakkında bilgi ve uygulama tecrübesi kazanır.
 • Elektrik enerjisinin üretimi, dağıtımı ve tesisat planları konusunda bilgi sahibi olur.
Son Güncelleme: 2020-05-22 08:31:29
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2020                                            

web tasarm