İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

İnşaat Programı İnşaat Teknolojisi Programının Amacı:

İnşaat sektöründe ihtiyaç duyulan, sorumluluk ve yetkileri bir yönetmelikle belirlenmiş olan ara elemanı yetiştirir. İki yıllık programdan mezun olan inşaat teknikerleri yönetmelikte belirlenmiş sınırlamalar ölçüsünde her türlü inşaatın tamiratını yapmaya, her türlü inşaatın sürveyanlık hizmetlerini görmeye, belirli ölçüde ve belirli şartlarda bina projesi yapmaya, sınırlı büyüklükteki binanın inşaatını yapmaya, fenni mesuliyeti Mühendis ve Mimarlarca yüklenilmiş her türlü inşaatta kontrol ve şantiye mühendis yardımcılığı yapmaya yetkilidirler.
Program İmkanları Atölye imkanları bulunmaktadır.


İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMINI BİTİREN ÖĞRENCİ GENEL OLARAK AŞAĞIDAKİ BİLGİ, BECERİ VE ALIŞKANLIKLARI KAZANARAK MEZUN OLUR

  • Çeşitli inşaat yapılarında, uygun malzeme ve teçhizat kullanımı, tasarımı, yönetimi ve denetimi gibi konuları bilir.
  • İnşaat malzemelerinin standartlara uyup uymadığını deneylerle tespit eder.
  • Yapıların temel projelendirme safhasında zemin tahkiki olarak isimlendirilen çalışmaları deney yoluyla yapabilir.
  • Zemin ve hidrolik konusunda temel bilgi ve uygulamada elde edilen neticeleri yorumlayabilir.
  • Keşif ve iş programlarının hazırlanmasını mevcut projelerin okunmasını ve yorumlanmasını yapar.
  • Yapı maliyet hesaplarını çıkarabilir.
  • Arazi ölçüm, kayıt ve döküm becerisini kazanır.
  • BASIC, AUTOCAD gibi temel bilgisayar programlama ve paket programları kullanır.
Son Güncelleme: 2019-12-25 10:24:36
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2021                                            

web tasarm