Duyurular RSS

  • Duyuru Yok

TEKSTİL, GİYİM, AYAKKABI VE DERİ BÖLÜMÜ

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

 

PROGRAMIN AMACI

Giyim Üretim Teknolojisi Programının amacı giyim üretim alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası bilgi paylaşımına açık; ürün ve süreçleri teknolojik, çevresel ve toplumsal duyarlılıkları dikkate alarak, optimum şartlarda planlayabilme, üretebilme ve yönetebilme becerilerine sahip; sektörün ihtiyaçlarını sanat, estetik ve tasarım referansı ile karşılayabilen nitelikli meslek elemanı yetiştirmektir. Programımızın amaçlarından biride hazır giyim alanın da gelişmeleri dikkate alarak ülkemizin ve şehrimizin büyük ve orta ölçekli konfeksiyon işletmeleri ile moda evlerinin kadın giyim modelisti ihtiyacını karşılayarak ülke ekonomisine faydalı olmaktır. 

PROGRAM MEZUNU ÖĞRENCİLERİN İSTİHTAM OLANAKLARI

Giyim Üretim Teknolojisi programından mezun olan öğrencilerimizin yerleşebileceği birçok iş alanı bulunmaktadır. Konfeksiyon sektöründe; Tasarım, planlama, kesim, kalıp, bilgisayar destekli kalıp, üretim, kalite kontrol, marka yönetimi ve pazarlama, Ür-Ge ve Ar-Ge departmanlarında çalışabildikleri gibi Desinatörlük, Modelistlik, Stilistlik, Kostüm tasarımcısı, Moda tasarımcısı, Bebe-çocuk giyim tasarımcısı alanlarında da çalışabilirler. Ayrıca sektöre kendi atölyelerini, iş yerlerini veya moda evlerini açarak katkı sağlayabilirler.

 GİRİŞ KOŞULLARI

Üniversite Giriş Sınavından yeterli puan alan veya sınavsız geçiş şartlarını sağlayan öğrenciler bölümün ön lisans programına başlamaya hak kazanırlar.

YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

EĞİTİM SÜRESİ

Giyim Üretim Teknolojisi Programı; iki yıllık olup genel tekstil ve hazır giyim bilgileri hakkında öğretim veren teknik bir programdır. Öğrencilerin eğitim süreleri içerisinde danışmanları tarafından onaylanan firmalarda 30 iş günü staj yapmaları gereklidir.

Eğitim dili Türkçedir.

Öğrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur.

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

Öğrenci, YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapar.

BELGELENDİRME

a) Mezun olan öğrenciye Giyim Üretim Teknolojisi Programında ön lisans diploması verilir.

b) Öğrenci mezun olduğunda, eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri gösteren dersler ve modüller, diploma ekinde belirtilir.

c) Öğrenci, programı tamamlamadan ayrıldığında; eğitim süresince kazandığı yeterlikleri, dersleri ve modülleri gösteren bir belge verilir. Programda kazandırılan mesleki yeterlikler; iş hayatında kariyer geliştirmede, sertifika programlarında ve istendiğinde diğer tüm programlara geçişlerde değerlendirilir.

ÖĞRENİM ÇIKTILARI

Programla ilgili bilgi, beceri, kavrama, uygulama, analiz, sentez, yaratıcılık ve değerlendirmeye ilişkin akademik ve mesleki yeterlikler verilmektedir.

Son Güncelleme: 2020-10-07 11:54:41
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2020                                            

web tasarm