Duyurular RSS

 • Duyuru Yok

 

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI STAJ BİLGİLERİ

KMED 100

 1. Staj yapılan işyerinin tanıtılması, varsa staj yapılan işyerinin organizasyon yapısının tanıtılması, yoksa normal bir işletmenin organizasyon şemasının hazırlanması,
 2. Muhasebenin kavramları, muhasebenin görevleri,
 3. Vergi dairesi ile olan ilişkiler: işe başlama, işi bırakma, işyeri adres değişikliği, iş değişikliği bildirimleri, (belge olarak)
 4. Geçici vergi düzenlemesi hakkında bilgi ve beyanname düzenlenmesi,
 5. defterler: yevmiye defteri, büyük defter, envanter ve bilanço defteri, serbest meslek kazanç defteri, işletme defteri, damga vergisi defteri, ticari defterlerin ticaret hukuku açısından ticari hayata katkıları nelerdir açıklayınız, birer sayfa örnek düzenleyiniz.
 6. Belgeler: fatura, irsaliye, fişler, gider makbuzu, müstahsil makbuzu, yazar kasa z raporu, perakende satış makbuzu hakkında bilgi vererek birer örnek düzenleyiniz.
 7. Fişler: tahsil fişi, tediye fişi, mahsup fişi hakkında bilgi vererek birer örnek düzenleyiniz.
 8. SSK ile ilgili bilgiler ve belgeler, (özellikle değişen sosyal güvenlik sistemi ile ilgili)
 9. Emlak vergisi ve çevre temizlik vergisi hakkında bilgiler ve belgeler.
 10. Ticari hayatta kullanılan poliçe, çek, senet vb. belgeler, işlevleri ve birer örnekleri ile düzenlenmesi,
 11. Enflasyonun tanımı ve ülkemizdeki sebeplerini açıklayınız, IMF nin bu konuda ülkemize katkıları nelerdir.
 12.  Ticaret sicili kurumunu tanıtınız, sicil defterlerinden örnek sayfalar düzenleyiniz.
 13. Asgari geçim indirimi uygulaması hakkında bilgi vererek değişik örnekler hazırlayınız.
 14.  Bir işletme kurarak (10 adet işçi çalıştıran birinci sınıf tacir niteliğinde), vergi dairesi, ticaret odası, sanayi odası veya esnaf derneklerinden birisine, bölge çalışma müdürlüğüne, SSK müdürlüğüne, belediyeye ve bilgi verilmesi gereken diğer kurumlara verilmesi gereken dilekçeleri ve bildirgeleri düzenleyiniz, işletmenin en az 20 işlemden oluşan bir aylık yevmiye kayıtlarını yaparak dönem sonu işlemleri, kesin mizan ve kapanış bilânçosunu düzenleyerek (aralık ayı kabul ediniz), ücret bordrosunu, KDV, muhtasar, geçici ve yıllık beyannamelerini düzenleyiniz.

Not:
1-Açıklamalar staj defterine konu ve tarih sırası ile yapılacak, belgeler el ile doldurularak ayrı bir dosyada teslim edilecektir. Fotokopi kabul edilmeyecektir. Eski sistem beyanname veya bildirge bulamayanlar e bildirge veya beyannamelerin boş çıktısını alıp kendileri el ile dolduracaktır.
2- Staj sonunda dosya üzerinden mülakat yapılacaktır.

 

KMED 200

 1. Staj yapılan işyerinin tanıtılması, işyerinin organizasyon şemasının çıkarılması, yoksa normal bir işletmenin organizasyon şemasının düzenlenmesi.
 2. Defterler:  yevmiye defteri, büyük defter, envanter ve bilanço defteri, karar defteri, damga vergisi defteri, işletme defteri hakkında bilgi vererek birer sayfa örnek düzenleyiniz.
 3. İşsizlik sigortası ile ilgili bilgiler ve belgeler, yeni istihdam paketleri hakkında bilgiler,
 4. Sermaye piyasası kurulu hakkında genel bilgiler,
 5. İşletmenin finansman politikalarının tanıtılması,
 6. Çalışma sermayesi unsurlarının yönetimi,
 7. Kaydi paranın yaratılması, sayısal örneklerle açıklanacaktır,
 8. Başa baş analizini örnek vererek anlatınız,
 9. İş sözleşmesinin tanıtımı ve belirli süreli iş sözleşmesi örneğinin hazırlanması,
 10. Yıllık ücretli izin konusunda genel bilgilerin verilmesi, yıllık ücretli izin talebi ile ilgili belgelerin hazırlanması,
 11. Kıdem tazminatı konusunda genel bilgilerin verilmesi, kıdem tazminatı hesaplanmasına örnek bir uygulama yapılması,
 12. SSKya göre malullük, yaşlılık, ölüm, hastalık, iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta kollarının tanıtımı, konu ile ilgili belgelerini hazırlanması
 13. Sosyal güvenlik yasası hakkında bilgiler ve değişiklikler,
 14. Yatırım indirimi uygulaması,
 15. İşçinin işten çıkarılması ve işe iade hakkında bilgiler,
 16. Organize sanayi bölgeleri ve serbest bölgeler hakkında bilgiler,
 17. Kobiler ve ilgili teşvikler hakkında bilgiler,
 18. Bir Anonim şirket kurarak (20 adet işçi çalıştıran ), vergi dairesi, ticaret odası, sanayi odası veya esnaf derneklerinden birisine, bölge çalışma müdürlüğüne, SSK müdürlüğüne, belediyeye ve bilgi verilmesi gereken diğer kurumlara verilmesi gereken dilekçeleri ve bildirgeleri düzenleyiniz, işletmenin en az 30 işlemden oluşan bir aylık yevmiye kayıtlarını yaparak dönem sonu işlemleri, kesin mizan ve kapanış bilânçosunu düzenleyerek (aralık ayı kabul ediniz), ücret bordrosunu, KDV, muhtasar, geçici ve yıllık beyannamelerini düzenleyiniz

Not:
1- açıklamalar staj defterine konu sırası ile ve tarih belirtilerek yapılacak, belgeler el yazısı ile doldurularak ayrı bir dosyada teslim edilecektir. Fotokopi kabul edilmeyecektir. Bulunamayan defter, bildirge ve beyannameler e sistemden boş çıktı alarak tekrar elle doldurulacaktır.
2- Staj sonunda dosya üzerinden mülakat yapılacaktır.

Son Güncelleme: 2012-05-14 18:16:41
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2016                                            

web tasarm