Duyurular RSS

 • Duyuru Yok

Ülkemizin Avrupa Birliği uyum çalışmaları kapsamında ele alınan en önemli sektörlerden birisi de gıda sektörüdür. Gıda sektöründe üretim kalitesinin artırılması iyi bir teknolojiye, ambalajlama, uygun muhafaza, dağıtım ve depolama sistemine bağlıdır.

Türkiye'de gıda sanayinin dış gelişmelere paralel olarak gelişmesi, kaliteli üretimin artması ve dış pazarda rekabet etmesi çok hızlı olan bilimsel ve teknik gelişmelerin yakından izlenmesine, teknoloji transferine, çeşitli ve kaliteli ürünlerin üretimine bağlıdır. Gıda sektörünün uluslararası standartlarda kaliteli ürün üretme ve pazarlama çabaları işletmelerde oto kontrol laboratuvarlarının artışı dolayısıyla eğitimli, nitelikli, yetişmiş eleman ihtiyacını artırmaktadır. 

Gıda teknolojisi programı, bitkisel ve hayvansal ham maddeleri işleyen ve güvenli gıda üretimini sağlamak için gıda sektöründe belirlenen kanun ve yönetmeliklere göre gıda üretim kontrol hizmetlerini gerçekleştiren, tüketime uygun gıda maddeleri üreten işletmelerde üretim işlemlerini kontrol edebilecek, yöneticilere yardımcı olacak, ara insan gücü yetiştirmeyi veya kendi adına işyeri açıp çalıştırabilecek uzman kişiler yetiştirmeyi amaçlayan bir ön lisans yükseköğretim programıdır. Gıda Teknolojisi Programına, YGS-2 puanı ile öğrenci alınmaktadır. Eğitim süresi dört yarıyıl ve örgün öğretim verilmektedir. Bu eğitim sonucunda program mezunlarına ön lisans diploması ve Gıda Teknikeri meslek unvanı verilmektedir.

Gıda Teknikeri, özel sektör veya kamu kurumunda ki görevi itibariyle üst düzey yönetici veya mühendis ile teknisyen arasında kendine yer edinir. Teknisyenden daha fazla teorik bilgi taşırken, mühendisten de daha fazla uygulama becerisine sahip bir ara teknik elemandır. Bu bilgi ve beceriye sahip bir tekniker, işletmelerde liderlik ve yöneticilik basamaklarında istihdam bulabilir.

 

Bölümün Amacı:

 

Gıda Teknolojisi Bölümü, gıda sanayinde hammaddelerin üretiminden başlayarak tüketici tarafından kullanımına kadar uzanan gıda zinciri içinde, ara eleman olarak işlev üstlenebilecek, Gıda Mevzuatını bilen ve buna göre üretim yapmayı ilke edinmiş, gerekli bilgi ve beceriye sahip mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Yörede bulunan gıda fabrikaları ve gıda işletmeleri öğrencilerimizin uygulamalarını sağlıklı bir şekilde yapabileceği, görgü ve becerilerini arttırabileceği yerler olarak bize yardımcı olmaktadır. Hem bu yörede hem de çevre illerde gıda üretimi konusundaki ara işgücü ihtiyacı dikkate alındığında gıda teknolojisi bölümü öğrenciler tarafından tercih edilen bir program olmaktadır.

İş Olanakları

Programdan mezun olan öğrencilerimiz gıda sanayi ile ilgili kamu (Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı kontrol laboratuarlarında, Hıfzısıhha Enstitüsü’nde, Belediyeler, İl Sağlık Müdürlükleri vb.), gıda ambalajlama yapılan tüm işletmeler, gıda laboratuarları, gıda katkı maddeleri üreten ve satışını yapan işyerleri, gıda danışmanlık firmaları ve gıda üretimi yapan her türlü işletmenin (et, meyve, sebze, su ürünleri, şekerli ve unlu gıda ürünleri, süt ürünleri, hazır yemek vb.) üretim hattında veya bu tesislerin kontrol laboratuarlarında ara teknik eleman olarak çalışabilmektedirler. Gıda sektöründe gelişmiş teknolojilerden yararlanarak üretim yapan işletmelerin çoğalması bu alanda nitelikli eleman ihtiyacını sürekli kılacaktır.

Gıda Teknolojisi Ön-lisans Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler;

 • Gıda alanında hammaddeden son ürüne kadar ki süreçte proses kontrolüne hakim olmak
 • Teorik bilgilerini pratik bilgileriyle birleştirme yeteneğine sahip olmak
 • Laboratuar bilgisi ve analiz yapabilme, sonuçları yorumlayabilme kabiliyetine sahip olmak
 • Gıda sektörünün talep ve gelişmelerine cevap verebilen özgün fikirler üretebilme ve AR-GE yapabilecek yetenek ve gayrete sahip olmak
 • Ekonomik, fonksiyonel ve piyasada rekabet edebilir ürün üretme konusunda bilgi ve beceri kazanmak
 • Gıda işleme ilkeleri ve gıda endüstrisinde kullanılan makineler hakkında bilgi birikimine ve beceriye sahip olmak
 • Ekip çalışmalarına uyumlu, iş disiplinine hakim olmak
 • Gıda ürünlerinin üretiminin hijyen-sanitasyon standartlarına, mevzuata ve Türk Gıda Kodeksine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayacak bilgi ve beceriye sahip olmak
 • Gıda güvenliği ve kalite yönetim sistemleriyle ilgili bilgi ve donanımlara sahip olmak

Dikey Geçiş Yapılabilen Bölümler:

Gıda Teknolojisi Programı mezunları, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) nda  başarı göstermeleri durumunda mezuniyet alanlarıyla ilgili bir lisans programına devam etme hakkına sahiptir. Dikey Geçiş Sınavı ile geçiş yapılabilecek dört yıllık lisans bölümleri:

 • Beslenme ve Diyetetik
 • Bitki Koruma
 • Gıda Mühendisliği
 • Kimya
 • Tarımsal Biyoteknoloji

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi’nin ilgili bölümüne sınavsız geçiş yaparak eğitimlerini dört yıllığa tamamlama olanakları da bulunmaktadır.

Son Güncelleme: 2020-08-06 08:49:55
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2020                                            

web tasarm