Duyurular RSS

  • Duyuru Yok

PROGRAM HAKKINDA

 

El Sanatları insanoğlu var olduğundan beri tabiat şartlarına bağlı olarak ortaya çıkmıştır. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak, örtünmek ve korunmak amacı ile ilk örneklerini vermiştir. Daha sonra gelişerek çevre şartlarına göre değişimler gösteren el sanatları, ortaya çıktığı toplumun duygularını, sanatsal beğenilerini ve kültürel özelliklerini yansıtır hale gelerek "geleneksel" vasfı kazanmıştır.

Geçmişte günlük gereksinimleri karşılamak amacıyla, bireysel veya küçük kapasiteli atölyelerde ihtiyaç sayısınca üretilen el sanatı ürünleri, günümüzde yüksek kapasiteli atölyelerde veya fabrikalarda üretilerek uluslararası pazarlarda yerini almaktadır. Kâğıt, lif, deri, ahşap, taş, cam gibi her türlü doğal hammadde kullanılarak gerek kullanım eşyası gerekse dekorasyon objesi olarak üretilen bu ürünler, ülke ekonomisine de önemli katkılar sağlamaktadır.

El sanatları üretiminin en önemli aşaması olan tasarım alanında bilimsel ve estetik ölçütlerle düşünmeyi ve sanatsal modele dönüştürmeyi gerçekleştirebilen, üretime yönelik teknolojik yenilikleri kapsayan materyalleri ve donanımları tanıyabilen, kullanabilen öğrencilerimiz, el sanatları sektörünün ihtiyacı olan tasarım ve uygulama becerisi yüksek nitelikli teknikerler olarak ülke ekonomisinde yerlerini almaktadır.

 

KURULUŞ

 

Geleneksel El Sanatları Programımız 2018-2019 eğitim öğretim yılında Kilis 7 Aralık Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, El Sanatları Bölümü bünyesinde açılarak eğitim öğretime faaliyetine başlamıştır.

 

PROGRAM MEZUNU ÖĞRENCİLERİN İSTİHDAM OLANAKLARI

 

Geleneksel El Sanatları Programından mezun olan öğrenciler, kamu ve özel sektörlerde geniş iş alanlarına sahiptir. Mezunlar El Sanatları alanında, Halk Eğitimlerde, Kültür Merkezlerinde, Belediyelerde, Dernekler, Kreşler, rehabilitasyon merkezlerinde ve özel atölyelerde usta öğretici olarak çalışabilirler. Bunun yanında, çini ve seramik, el dekoru ünitelerinde, geleneksel anlamda üretim yapan dokuma atölyelerinde, tekstil firmalarının değişik birimlerinde desinatör ve dekoratif süsleme alanlarında da istihdam edilebilmektedirler. Ayrıca mezun olan öğrencilerimiz serbest olarak çalışmayı tercih edip, kendi atölyesini kurabilir ya da yapmış oldukları ürünleri internet aracılığıyla satışını da yapabilirler.

 

YETERLİLİK KOŞULLARI VE KURALLARI 

 

1.    Dokuma, tasarım, sanat, deri ve nakış ile ilgili bilgilerini geleneksel el sanatları uygulamalarında en üst düzeyde kullanır
2.    Geleneksel el sanatları alanında el sanatları problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerilerini etkili olarak kullanır.
3.    Geleneksel el sanatları alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci tasarlama ve çözümleme becerisi geliştirir.
4.    Küresel ve toplumsal çerçevede el sanatları çözümlerinin özellikle sosyal ve kültürel değerler, kalite, sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkileri hakkında sorumluluk anlayışı geliştirir.
5.    Geleneksel el sanatları alanında verileri çözümleme, tasarlama ve uygulama, sonuçları yorumlama becerilerini etkili olarak kullanır.
6.    Geleneksel el sanatları uygulamaları için gerekli olan çağdaş teknikleri ve tasarım araçlarını seçer ve kullanır.
7.    Geleneksel el sanatları uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmalarını yürütür.
8.    Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerilerini kullanır.
9.    Yaşam boyu öğrenen bir birey olarak mesleki gelişimi için kararlılık gösterir.
10.    Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kullanır.
11.    Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı geliştirir.
12.    Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında sorumlu davranır.
13.    Geleneksel el sanatlarının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14.    Geleneksel el sanatlarında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler ve karşılar.

 

GİRİŞ KOŞULLARI

 

Üniversite Giriş Sınavından yeterli puan alan veya sınavsız geçiş şartlarını sağlayan öğrenciler bölümün ön lisans programına başlamaya hak kazanırlar. YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

 

EĞİTİM SÜRESİ

 

Geleneksel El Sanatları Programı; iki yıllık olup, öğrenci 120 AKTS/ECTS kredisini 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması ile tamamlayarak programdan mezun olur. Eğitim dili Türkçedir.

 

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

 

Öğrenci, YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapar. Sanat ve Tasarım Fakülteleri ile Güzel Sanatlar Fakültelerindeki aşağıdaki bölümlere geçiş yapılabilir.

  1.     Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü,
  2.     Geleneksel Türk Sanatları Bölümü,
  3.     El Sanatları Bölümü,
  4.     Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Bölümü,
  5.     Tezhip Bölümü

 

BELGELENDİRME

 

a) Mezun olan öğrenciye El Sanatları Teknikeri ön lisans diploması verilir.

b) Öğrenci mezun olduğunda, eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri gösteren dersler ve modüller, diploma ekinde belirtilir.

c) Öğrenci, programı tamamlamadan ayrıldığında; eğitim süresince kazandığı yeterlikleri, dersleri ve modülleri gösteren bir belge verilir. Programda kazandırılan mesleki yeterlikler; iş hayatında kariyer geliştirmede, sertifika programlarında ve istendiğinde diğer tüm programlara geçişlerde değerlendirilir.

Son Güncelleme: 2020-06-24 09:50:43
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2020                                            

web tasarm