Duyurular RSS

  • Duyuru Yok

PROGRAM HAKKINDA

 

Halıcılık Kilimcilik Programı, halı teknikeri yetiştirmek amacıyla bir eğitim planı yürütmektedir. Program, halı teknikerliği mesleği ve genel etiği ile ilgili zorunlu dersler içermektedir. Eğitim planında zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre seçebilme şansı sunulan seçmeli dersler bulunmaktadır. Böylece, Halıcılık Kilimcilik eğitim programı, farklı halılarda desen bilgisi, , motif çizim teknikleri, iplik, elyaf, halıda üretim ve maliyet hesapları, halı testleri, halı dokuma tekniği, halıda konfeksiyon konusunda teorik ve pratik bilgilere sahip olmakla gerek bireysel gerekse de gruplar halinde disiplinler arası çalışmalarla alanlarındaki problemlerini tanımlayarak çözüm üretebilecek mezunlar yetiştirmektedir.

 

KURULUŞ

 

Halıcılık-Kilimcilik Programımız 2018-2019 eğitim öğretim yılında Kilis 7 Aralık Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, El Sanatları Bölümü bünyesinde açılarak eğitim öğretime faaliyetine başlamıştır.

 

PROGRAM MEZUNU ÖĞRENCİLERİN İSTİHDAM OLANAKLARI

 

Halı teknikeri, Halk eğitim merkezlerinde usta öğretici ve halı öğretmeni olarak, Kültür Bakanlığı’nın döner sermaye işletmesinde halı pazarlama ve satış bölümünde ayrıca özel halı mağazalarında, halı fabrikalarında ve Köy İşleri Bakanlığı’nın açmış olduğu kurslarda öğretmen olarak çalışabilme imkânları vardır. Ayrıca mezun olan öğrencilerimiz serbest olarak çalışmayı tercih edip, kendi atölyesini kurabilir ya da yapmış oldukları ürünleri internet aracılığıyla satışını da yapabilirler.

 

YETERLİLİK KOŞULLARI VE KURALLARI

 

1.  El sanatları alanındaki bilgi ve becerilere sahip olduğunu göstermek.

2.  Kazanılan bilgi ve becerileri, sektörel beklentiler doğrultusunda kaliteli hizmet sunabildiğini göstermek

3.  El sanatları üretim aşamalarında beklenmeyen durumlarda gerekli önlemleri alabilmek

4.  Temel bilgisayar kullanımı yanı sıra el sanatları üretim sürecinde gerekli bilgisayar programlarını kullanabilmek

5.  Yeterli düzeyde mesleki yabancı dil bilgisine sahip olmak

6.  Alanında edindiği temel sanat ve temel tasarım, kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.

7.  Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu olarak çalışır.

8.  İş güvenliği, ergonomi, çevresel değerleri koruma, sosyal sorumluluklar, etik değerlerle ilgili bilgi sahibi olmak

9.  Analitik düşünebilme ve değerlendirme becerisine sahip olmak.

10.              Diğer disiplinlerle ortaya çıkan problemleri analiz edip, değerlendirme yapabilme.

 

GİRİŞ KOŞULLARI

 

Üniversite Giriş Sınavından yeterli puan alan veya sınavsız geçiş şartlarını sağlayan öğrenciler bölümün ön lisans programına başlamaya hak kazanırlar. YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

 

EĞİTİM SÜRESİ

 

Halıcılık-Kilimcilik Programı; iki yıllık olup, öğrenci 120 AKTS/ECTS kredisini 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması ile tamamlayarak programdan mezun olur. Eğitim dili Türkçedir.

 

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

 

Öğrenci, YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapar. Sanat ve Tasarım Fakülteleri ile Güzel Sanatlar Fakültelerindeki aşağıdaki bölümlere geçiş yapılabilir.

  1.    Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü,
  2.    Geleneksel Türk Sanatları Bölümü,
  3.    El Sanatları Bölümü,
  4.    Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Bölümü,
  5.    Tezhip Bölümü

 

BELGELENDİRME

 

a)  Mezun olan öğrenciye Halı Teknikeri ön lisans diploması verilir.

b) Öğrenci mezun olduğunda, eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri gösteren dersler ve modüller, diploma ekinde belirtilir.

c) Öğrenci, programı tamamlamadan ayrıldığında; eğitim süresince kazandığı yeterlikleri, dersleri ve modülleri gösteren bir belge verilir. Programda kazandırılan mesleki yeterlikler; iş hayatında kariyer geliştirmede, sertifika programlarında ve istendiğinde diğer tüm programlara geçişlerde değerlendirilir.

Son Güncelleme: 2020-03-19 09:23:24
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2020                                            

web tasarm