Duyurular RSS

  • Duyuru Yok

TARİHÇE

Meslek Yüksek Okulumuz 1986 yılında ODTÜ Gaziantep Mühendislik Fakültesine bağlı olarak kurulmuş ve daha sonra 1987 yılında Gaziantep Üniversitesinin kurulmasıyla bu üniversiteye bağlanmıştır.  Meslek yüksekokulu da Gaziantep dışında açılan ilk yüksek öğrenim birimidir. Elektrik, İnşaat, Makine, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Programcılığı, Hazır Giyim, Gümrük İşletme, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama, İşletmecilik Programlarında eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmüştür.  

 29 Mayıs 2007 tarihli 26536 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 numaralı kanunla Kilis 7 Aralık Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu olarak eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Meslek Yüksekokulumuz misyonunun farkında olarak Türkiye'nin en çok ihtiyacı olan ara eleman yetiştirilmesi konusunda üzerine düşeni yapmaktadır.

 

VİZYON

Mesleki teknik eğitimde küresel trendi de gözönüne alarak toplumun ve iş dünyasının ihtiyaç, istek ve beklentilerini sürekli karşılayacak şekilde kurumun gelişmesini sağlamak.

 Mezunlara yerel, ulusal ve uluslararası ortamlarda istihdam edilebilme niteliklerini kazandırmak.

 Kurumu bir cazibe merkezi niteliğine kavuşturmak.

 Küresel mesleki teknik eğitim toplumunun itibarlı bir üyesi olarak tanınmak.

 Mesleki teknik eğitim de uluslararası birikimin ülkeye aktarılmasına katkıda bulunmak.

 Mesleki ve teknik yükseköğretim öncelikli olmak üzere ulusal mesleki teknik eğitim politikaları ve stratejilerinin oluşturulmasında etkin rol almak.

 AB'ye giriş süreci başta gelmek üzere ortaya çıkan fırsatları kullanarak imkanlardan azami ölçüde yararlanmak.

 

MİSYON

Sanai, ticari ve hizmet sektörlerinin rekabet güçlerini arttıracak yönde nitelikli insan gücü yetiştirmek.

Diploma eğitiminin yanısıra sertifika eğitimine de önem vermek.

Hizmette rekabet, verimlilik ve kaliteyi esas almak.

İş dünyası ve toplumla karşılıklı yarar esasına dayalı bir iletişim ve işbirliği içinde bulunmak.

Kurumun, meslek yüksekokullarının gelişmesinde etkin olmasını sağlamak. Bu maksatla bir cazibe merkezi görevi yapmak.

Ulusal ve uluslararası mesleki teknik eğitim organizazyonlarında etkin roller üstlenmek, sempozyum, konferans, seminer vb. Faaliyetler düzenlemek veya bu tip faaliyetlere katılmak.

Anlaşmalar yoluyla uluslar arası bilgi ve deneyim paylaşımı yapmak.

AB, ABD, avrasya ve iş dünyasına yönelik projeler geliştirmek.

 

FİZİKİ KAPASİTE 2017 YILI

DERSLİK
MAKİNE TECHİZAT 
Sınıf
13
Baskı Makinesi1
Bilgisayar Laboratuarı
3
Yazıcı47
Anfi
3
Fotokopi4
Resimhane
1
Tepegöz4
Elektrik Laboratuar
1
Projeksiyon Cihazı29
İnşaat Laboratuar
1
Scanner & Faks1
Bitki Analiz Laboratuarı1  
Bitki Biyoteknolojisi Laboratuarı1  
Okuma Salonu
1
  
İnternet Salonu1  
Tekstil Atölyesi
1
  
Makine Atölyesi
1
  
Doğalgaz Atölyesi1  

 

 

PERSONEL SAYISI

AKADEMİK PERSONEL SAYISI

Programlar
2017 YILI
Bilgisayar Teknolojileri Bölümü
6
Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü
3
İnşaat Bölümü
6
Elektrik ve  Enerji Bölümü
5
Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü
3
Dış Ticaret Bölümü
3
Muhasebe ve Vergi Bölümü
3
Yönetim ve Organizasyon Bölümü
2
Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü
3
Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü3
Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü4
Mülkiyet Koruma ve Güvenliği Bölümü2
Gıda İşleme Bölümü3
Toplam
46

 

İDARİ PERSONEL SAYISI

Ünvan
2017 YILI
Yüksekokul Sekreteri1
Bilgisayar İşletmeni2
Memur3
Teknisyen2
Hizmetli Alımı (Sözleşmeli)4
Toplam12

LOGOMUZ


Son Güncelleme: 2017-02-20 15:08:14
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2017                                            

web tasarm